Tlhakiso ka lethathamo la lithuto tse hloaueng bakeng la ho ea ithuta Afrika Boroa

Lefapha la Lihlapiso (NMDS), le tsebisa Baithuti ba lakatsang ho ea nts’etsa lithuto tsa bona pele Afrika Boroa (RSA) hore lethathamo la lithuto tse hloauoeng bakeng la ho ea ithuta selemong sa lithuto sa 2022/2023, le phatlalalitsoe.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Education Template